När man kommer till en ny plats, köpcentrum, utflyktsmål eller till en hotellövernattning

räcker det oftast med en låg laddeffekt för att ladda upp elbilens batteri för fortsatt färd.


Många affärer, köpcetrum, restauranger och centrala platser har ofta elbilsladdning helt gratis.


laddpriset.nu har sett till sin uppgift att lista dessa laddplatser för att köra elbil till lägre laddkostnad.


För att hitta alla dessa laddplatser, måste vi alla hjälpas åt att tipsa om dessa.


Tips på laddplatser kan göras på "tipsa-sidan".


Felaktigheter eller andra funderingar kan med fördel skickas till: info(at)laddpriset.nuLite om effekt, spänning, ström och ladduttag:


Ett Typ2-uttag/kabel som kan leverera 22kW med 3faser är avsäkrat med 32A säkringar.

(3[faser] x 230[V] x 32[A] = 22080[W] = 22kW)


Schuko-uttag (vanligt vägguttag) kan vara avsäkrat med upp till 16A säkring dvs 3,7kW.

(230[V] x 16[A] = 3680[W] = 3,7kW)


När man använder ett Typ2-uttag/kabel kommunicerar elbilen med ladduttaget och "kommer överens om" vilken den högsta ström/effekt som kan användas för att ladda elbilen. Detta är ett säkert kontaktdon anpassat för elbilsladdning!


Vid användning av ett Schuko-uttag är den maximala strömmen beroende av hur stor säkring som skyddar uttaget.

Schuko-uttag är ej dimensionerade för att användas under lång tid med hög effekt/ström.

Kontrollera därför alltid att uttaget inte blir för varmt och i så fall ställ ner laddströmmen!


Ett bättre alternativ till Schuko-uttag är CEE-uttag. Dessa finns för både 1-fas (runt blått uttag) och för 3-fas (runt rött uttag).

Men även här bestäms den maximala strömmen/effekten av säkringen för uttaget.Tyvärr är CEE-uttag ej så vanligt förekommande.